Formuláře ke stažení

Adresa pro vrácení zboží: Arduo s.r.o., 28. října 102/243, Ostrava 70900, tel. 737 358 502

Příloha č. 1

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme Vám, že tímto ve smyslu ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží: ……………………….....

Zboží bylo objednáno dne ……………… a doručeno dne …………………….Kupující:

Objednávka č.: ........................

Jméno a příjmení: ……………........

Adresa: …………………….

Číslo bankovního účtu: .......................................

 

V …………...........  dne ………………….

……………………………..
podpis

 

Příloha č. 2

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Reklamační list

Zboží bylo objednáno dne ……………… a doručeno dne …………………….Kupující:

Objednávka č.: ........................

Jméno a příjmení: ……………........

Adresa: …………………….

Reklamované zboží: ...............................

Popis závady: ...........................................

.....................................................................

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) jiný

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

V …………...........  dne ………………….

……………………………..
podpis