Co je to 3D tisk

1. Co je to 3D tisk ?

3D tisk je inovativní technologie, která umožňuje vytvořit fyzický objekt z digitálního modelu.

V 80. letech, na začátku vývoje, to byl způsob, jak vytvořit rychle nějaký prototyp. Od té doby se vývoj posunul a 3D tiskárny se využívají v mnoha oborech. Pomocí 3D tiskáren lze vytvořit téměř cokoli.

3D tisk se také nazývá aditivní výroba. Na rozdíl od tradiční výroby, 3D tisk neodstraňuje materiál, nýbrž přidává materiál vrstvu po vrstvě.

2. Terminologie

Filament

Materiál, používaný pro tisk. Obvykle se jedná o vlákno z plastu (nejčastěji PLA, ABS atd.)

Tisková hlava (Extruder)

Část tiskárny, kde dochází k roztavení materiálu. Skládá se z trysky, podávacího mechanismu na materiál a větráku.

Tryska

Z trysky je vytlačován roztavený materiál.

Základna (bed)

Povrch, na který je tisknut objekt.

Vyhřívaná podložka

Používá se pro lepší přilnavost materiálů. Obecně je vhodné vyhřívanou podložku využívat. Např. u ABS dochází k roztažení materiálu, pokud nemáte vyhřívanou podložku.

RepRap

3D tiskárny s otevřeným zdrojovým kódem volně k užití.

Slicovací program

Software používaný pro převod 3D modelů na G-kód.

g-kód (gcode)

Obsahuje příkazy pro tiskárnu popisující pohyby a činnosti potřebné k výrobě objektu.

Vozík

Pohyblivá část zajišťující pohyb podložky.

Motor

Zajišťují pohyb pohyblivých částí tiskárny.

Osa

Pohyb je ve směru osy X (zleva doprava), Y (přední a zadní) a Z (nahoru a dolů).

3. Jak 3d tisk funguje?

3.1 Vytvoření 3D modelu

Chcete-li něco vytisknout, nejprve budete potřebovat 3D model objektu. Existuje několik možností jak 3D model vytvořit či získat:

 • 3D model můžete navrhnout v 3D programu. (Populární programy jsou např. Blender, SketchUp, SolidWorks, Fusion 360, Inventor, Maya, AutoCAD, 3DS Max, ZBrush, TinkerCAD, Open SCAD atd.)
 • 3d model lze vytvořit pomocí 3d skeneru naskenováním již existujícího objektu.
 • Další možností je získat 3d model stažením z databáze modelů, které lidé sdíleli. Modely je možné stáhnout např. na těchto stránkách. Mnoho modelů je možné stahovat zcela zdarma.
  • Thingiverse.com
  • Cults3d.com
  • Pinshape.com
  • Grabcad.com
  • 3dwarehouse.sketchup.com
  • Cgtrader.com
  • Turbosquid.com

 

3.2 Import 3D modelu do slicovacího programu

3D model stačí otevřít ve slicovacím programu (např. Cura) a ten převede Váš návrh na soubor gcode. Soubor gcode popisuje, jak má tiskárna objekt vytisknout.

Pomocí slicovacího programu můžete nastavit například velikost objektu, přesnost tisku, výplň, podpory atd.  Jakmile se stanete pokročilým uživatelem, lze hraním si s nastavením dosáhnout lepších výsledků.

Soubor gcode se uloží na USB kartu (případně SD kartu), která se vloží do 3d tiskárny.

3.3 Tisk pomocí 3D tiskárny

I když existuje několik 3D technologií tisku, většina z nich vytváří objekt tím, že na sebe nanáší mnoho tenkých vrstev materiálu (FFF/FDM 3D tiskárny)

 • Plastové vlákno je přiváděno do podavače.
 • Vlákno se roztaví v tiskové hlavě.
 • Roztavený materiál je vytlačován na základnu.
 • Objekt je vytvářen vrstvu po vrstvě.
 • Jakmile tiskárna začne tisknout, stačí jen počkat na výsledek.