Terminologie

FFF / FDM (Fused Filament Fabrication / Fused Deposition Modeling)

Technologie 3D tisku roztaveným termoplastem. Obě zkratky znamenají v podstě to stejné. Roztavený materiál je nanášen v tenké vrstvě.Jedná se o nejdostupnější a nejuniverzálnější technologie 3D tisku. Využíván pro výrobu levných prototypů a funkčních dílů.

SLA / DLP (Stereolithography / Digital light processing)

Technologie 3D tisku využívající laserový paprsek nebo UV záření pro vytvrzení tekutých polymerů. SLA /DLP tiskárny vytvrzují tekuté fotopolymery pomocí laserového paprsku nebo UV záření. 3D tisk s největší mírou detailu a dokonale hladkým povrchem. Tato zařízení se využívají například pro výrobu šperků s drobnými detaily, zubních protéz, modelů a podobně.

Filament

Materiál, používaný pro tisk. Obvykle se jedná o vlákno z plastu (nejčastěji PLA, ABS atd.)

Tisková hlava (Extruder)

Část tiskárny, kde dochází k roztavení materiálu. Skládá se z trysky, podávacího mechanismu na materiál a větráku.

Tryska

Z trysky je vytlačován roztavený materiál.

Základna (bed)

Povrch, na který je tisknut objekt.

Vyhřívaná podložka

Používá se pro lepší přilnavost materiálů. Obecně je vhodné vyhřívanou podložku využívat. Např. u ABS dochází k roztažení materiálu, pokud nemáte vyhřívanou podložku.

RepRap

3D tiskárny s otevřeným zdrojovým kódem volně k užití.

Slicovací program

Software používaný pro převod 3D modelů na G-kód.

g-kód (gcode)

Obsahuje příkazy pro tiskárnu popisující pohyby a činnosti potřebné k výrobě objektu.

Vozík

Pohyblivá část zajišťující pohyb podložky.

Motor

Zajišťují pohyb pohyblivých částí tiskárny.

Osa

Pohyb je ve směru osy X (zleva doprava), Y (přední a zadní) a Z (nahoru a dolů).